Tên sản phẩm :  Thép chữ U
  Giá :  Xem bảng giá
  Tiêu chuẩn kỹ thuật :  Đang cập nhật