Tên sản phẩm :  Thép tấm lá
  Giá :  Xem bảng giá
  Tiêu chuẩn kỹ thuật :  đang cập nhật